Pyroxene

Pyroxene

Pyroxène

Les pyroxènes (du grec πυρ, feu, et ξενος, étranger, « étranger au feu »[1]) sont une famille de minéraux du groupe des inosilicates. Ce sont des composants courants des roches ignées et métamorphiques. Ils sont apparentés aux amphiboles, dont ils se distinguent notamment par leur caractère anhydre (absence de groupes OH) et leur angle de directions de clivage.

La structure des pyroxènes est celle des plus simples inosilicates, c'est-à-dire un assemblage de chaînes simples de complexes tétraédriques SiO4. De ce fait, le rapport Si/O vaut 1/3, avec une période de chaîne de (Si03)n. La formule générale d'un pyroxène est par conséquent XY(SiO3)2, où X est un gros cation (Na+, Ca+, Li+, Mg2+, Fe2+, Mn2+...) et Y un cation de taille moyenne (Mg2+, Fe2+, Mn2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Ti4+...)[1]

Les pyroxènes appartiennent en général au système monoclinique (clinopyroxène), parfois orthorhombique (orthopyroxène), avec une forme cristalline en prismes trapus, caractérisés par deux clivages pratiquement orthogonaux (93° ou 87°[1]).

Sommaire

Orthopyroxène

Pyrox names.svg

Ce sont des minéraux allant de l'enstatite (pôle magnésien) à l'orthoferrosilite (pôle ferreux).

La formule chimique générale est (Mg,Fe)_2Si_2O_6\,

Dans cette série on trouve l'hypersthène (30 à 50% de Mg) et la bronzite (10 à 30% de Mg).

Clinopyroxènes ferromagnésiens et calciques

Clinopyroxène alcalin

Ces deux derniers minéraux se présentent en prismes verts, ou en fibres. Les intermédiaires entre l'augite et l'aegyrine constituent les augites aegyriniques, ceux entre diopside ou augite et jadéite, les omphacites ou omphazites souvent chromifères.

Notes et références

 1. a , b  et c Ole Johnsen, adaptation française Jean-Paul Poirot, L'encyclopédie des minéraux, Naranaya Press, 2002, Danemark, ISBN 2 603 01285 1

Voir aussi

Commons-logo.svg

Wiktprintable without text.svg

Voir « pyroxène » sur le Wiktionnaire.

 • Portail des minéraux et roches Portail des minéraux et roches
Ce document provient de « Pyrox%C3%A8ne ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Pyroxene de Wikipédia en français (auteurs)

Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

 • pyroxène — [ pirɔksɛn ] n. m. • 1801; de pyro et gr. xenos « étranger », c. à d. « étranger au feu, non igné » ♦ Minér. Minéral constituant un des groupes des silicates essentiels. L amiante est un pyroxène. ● pyroxène nom masculin Silicate naturel de… …   Encyclopédie Universelle

 • Pyroxene —   [zu griechisch xénos »Gast«, »Fremder«] Plural, wichtige Gruppe gesteinsbildender Minerale (zum Teil auch als Augite bezeichnet), meist grün, braun bis schwarz; Härte nach Mohs um 6, Dichte 3 3,5 g/cm3; Kristalle säulig bis stängelig, stets… …   Universal-Lexikon

 • Pyroxene — Pyr ox*ene, n. [F. pyrox[ e]ne, from Gr. ? fire + ? a stranger; so called because it was supposed to the be a stranger, or of rare occurrence, in igneous rocks,] (Min.) A common mineral occurring in monoclinic crystals, with a prismatic angle of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • pyroxene — [pī räk′sēn΄] n. [Fr pyroxène < Gr pyr, FIRE + xenos, stranger: from its being foreign to igneous rocks] any of a group of monoclinic or orthorhombic silicate minerals usually containing iron or magnesium but not the hydroxyl radical, and… …   English World dictionary

 • Pyroxene — Als Pyroxengruppe bezeichnet man Minerale aus der Mineralklasse Silicate und Germanate, sowie der Abteilung der Kettensilicate, deren Kristallstruktur sich durch Einfachketten aus eckenverknüpften SiO4 Tetraedern auszeichnet und deren… …   Deutsch Wikipedia

 • pyroxene — pyroxenic /puy rok sen ik/, adj. /puy rok seen, peuh , puy rok seen /, n. any of a very common group of minerals of many varieties, silicates of magnesium, iron, calcium, and other elements, occurring as important constituents of many kinds of… …   Universalium

 • Pyroxene — Figure 1: A sample of pyroxenite, a rock consisting mostly of pyroxene minerals. The pyroxenes are a group of important rock forming inosilicate minerals found in many igneous and metamorphic rocks. They share a common structure consisting of… …   Wikipedia

 • Pyroxène — Figure 1 : Manteau xénolithique péridotite de la réserve indienne de San Carlos, Gila Co., Arizona, États Unis. Le xénolithique est dominé par l olivine péridot vert, avec de l orthopyroxène (Pyroxène) noir et des cristaux de spinelle, et de …   Wikipédia en Français

 • pyroxene — noun Etymology: French pyroxène, from Greek pyr + xenos stranger Date: 1800 any of a group of igneous rock forming silicate minerals that contain calcium, sodium, magnesium, iron, or aluminum, usually occur in short prismatic crystals or massive… …   New Collegiate Dictionary

 • pyroxene chain — pirokseninė grandinė statusas T sritis chemija apibrėžtis Grandinė, kurios atomai susijungę kovalentiniais, o grandinės tarp savęs – joniniais ryšiais. atitikmenys: angl. pyroxene chain rus. пироксеновая цепь …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”