Liste Swadesh du serbo-croate

Liste Swadesh du serbo-croate

Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo-croate.

Sommaire

Présentation

Article détaillé : Liste Swadesh.

Développée par le linguiste Morris Swadesh comme outil d'étude de l'évolution des langues, elle correspond à un vocabulaire de base censé se retrouver dans toutes les langues. Il en existe diverses versions, notamment :

 • une version complète de 207 mots, dont certains ne se retrouvent pas dans tous les environnements (elle contient par exemple serpent et neige),
 • une version réduite de 100 mots.

Il ne faut pas considérer cette liste de mots comme un lexique élémentaire permettant de communiquer avec les locuteurs de la langue considérée ; pour un tel usage, on pourra se reporter, lorsqu'ils existent, aux lexiques présentés dans Wikitravel. Son seul but est de fournir une ouverture sur la langue, en en présentant des bases lexicales et si possible phonétiques.


Liste

français serbo-croate
écriture latine
serbo-croate
écriture cyrillique *
1 je ja ја
2 tu, vous (formel) ti ти
3 il on он
4 nous mi ми
5 vous (pluriel) vi ви
6 ils oni они
7 ceci, celui-ci ovaj овај
8 cela, celui-là taj тај
9 ici ovde овде
10 tamo тамо
11 qui ko (interrogatif) ко
12 quoi što (interrogatif) што
13 gdje (sans mouvement, interrogatif) где, гдје
14 quand kad (interrogatif) кад
15 comment kako (interrogatif) како
16 ne ... pas ne не
17 tout sve све
18 beaucoup puno пуно
19 quelques nekoliko неколико
20 peu malo мало
21 autre drugi други
22 un jedan један
23 deux dva два
24 trois tri три
25 quatre četiri четири
26 cinq pet пет
27 grand veliki велики
28 long dugi дуги
29 large široki широки
30 épais debeli дебели
31 lourd teški тешки
32 petit mali мали
33 court kratki кратки
34 étroit uski уски
35 mince tanki танки
36 femme žena жена
37 homme (mâle adulte) muškarac мушкарац
38 homme (être humain) čovek човек
39 enfant dijete, dete дијете, дете
40 femme (épouse) žena жена, супруга
41 mari muž, suprug муж, супруг
42 mère majka мајка
43 père otac отац
44 animal životinja животиња
45 poisson riba риба
46 oiseau ptica птица
47 chien pas пас
48 pou vaš, uš вашка, уш
49 serpent zmija змија
50 ver glista глиста
51 arbre drvo дрво
52 forêt šuma шума
53 bâton štap, prut, drška штап, прут, дршка
54 fruit voće, plod воће, плод
55 graine sjeme, seme сјеме, семе
56 feuille (d'un végétal) list лист
57 racine korijen, koren коријен, корен
58 écorce kora кора
59 fleur cvijet, cvet цвијет, цвет
60 herbe trava трава
61 corde uže конопац, канап, уже
62 peau koža кожа
63 viande meso месо
64 sang krv крв
65 os kost кост
66 graisse mast, salo маст, сало
67 œuf jaje јаје
68 corne rog рог
69 queue (d'un animal) rep реп
70 plume (d'un oiseau) pero, perka перо, перка
71 cheveux kosa коса
72 tête glava глава
73 oreille uvo, uho уво, ухо
74 œil oko око
75 nez nos нос
76 bouche usta уста
77 dent zub зуб
78 langue (organe) jezik језик
79 ongle nogot нокат
80 pied stopa, stopalo стопа, стопало
81 jambe noga нога
82 genou koljeno колено, кољено
83 main šaka, ruka шака
84 aile krilo крило
85 ventre stomak, trbuh стомак, трбух
86 entrailles, intestins crijeva, creva цријева, црева
87 cou vrat врат
88 dos leđa леђа
89 poitrine grudi, prsa груди, прса
90 cœur (organe) srce срце
91 foie jetra, džigerica јетра, џигерица
92 boire piti пити
93 manger jesti јести
94 mordre ujesti, gristi ујести, гристи
95 sucer sisati сисати
96 cracher pljuvati пљувати
97 vomir povraćati, bljuvati повраћати
98 souffler duvati, puhati дувати
99 respirer disati дисати
100 rire smejati, smijati смејати, смијати
101 voir videti, vidjeti видети, видјети
102 entendre slušati чути
103 savoir znati знати
104 penser misliti мислити
105 sentir (odorat) mirisati мирисати
106 craindre bojati, strahovati плашити, бојати се, страховати
107 dormir spavati спавати
108 vivre živeti, živijeti живети, живијети
109 mourir umreti, umrijeti умрети, умријети
110 tuer ubiti убити
111 se battre tući, boriti тући, борити
112 chasser (le gibier) loviti ловити
113 frapper udarati ударити
114 couper rezati сећи, резати
115 fendre deliti, dijeliti делити, дијелити
116 poignarder ubosti убости
117 gratter češati чешати
118 creuser kopati копати
119 nager plivati пливати
120 voler (dans l'air) leteti, letjeti летети, летјети
121 marcher hodati ходати
122 venir dolaziti доћи
123 s'étendre, être étendu ležati лежати
124 s'asseoir, être assis sjediti сести, сјести
125 se lever, se tenir debout stajati стајати
126 tourner (intransitif) skrenuti скренути
127 tomber padati пасти
128 donner dati дати
129 tenir držati држати
130 serrer, presser stisnuti, stegnuti стиснути, стегнути
131 frotter trljati трљати
132 laver prati прати
133 essuyer brisati брисати
134 tirer vući вући
135 pousser gurati гурати
136 jeter, lancer bacati бацати
137 lier vezati везати
138 coudre šiti шити
139 compter brojati бројати
140 dire reći, kazati рећи, изговорити, казати
141 chanter pevati, pjevati певати, пјевати
142 jouer (s'amuser) igrati играти
143 flotter ploviti плутати, пловити
144 couler (liquide) teći тећи
145 geler zalediti, smrznuti заледити, смрзнути
146 gonfler (intransitif) oteći отећи
147 soleil sunce сунце
148 lune mesec, mjesec месец, мјесец
149 étoile zvezda, zvijezda звезда, звијезда
150 eau voda вода
151 pluie kiša киша
152 rivière reka, rijeka река, ријека
153 lac jezero језеро
154 mer more море
155 sel so, sol со, сол
156 pierre kamen камен, стена, стијена
157 sable pesak, pijesak песак, пијесак
158 poussière prašina прашина
159 terre (sol) zemlja земља
160 nuage oblak облак
161 brouillard magla магла
162 ciel nebo небо
163 vent vetar, vjetar ветар, вјетар
164 neige sneg, snijeg снег, снијег
165 glace led лед
166 fumée dim дим
167 feu vatra, oganj ватра, огањ
168 cendre pepeo пепео
169 brûler (intransitif) goreti, gorjeti горети, горјети
170 route put пут
171 montagne planina планина
172 rouge crveni црвен
173 vert zeleni зелен
174 jaune žuti жут
175 blanc beli, bijeli бео, бијели
176 noir crni црн
177 nuit noć ноћ
178 jour dan дан
179 an, année godina година
180 chaud (température) topao топао
181 froid (température) zima, studen, hladnoća хладно, хладноћа
182 plein pun пун
183 nouveau novi нов
184 vieux stari стар
185 bon dobar добар
186 mauvais loš лош
187 pourri truo, gnjio труо, гњио
188 sale prljav прљав
189 droit (rectiligne) prav прав
190 rond ogrugao обао, округао
191 tranchant oštar оштар
192 émoussé tup туп
193 lisse glatki гладак
194 mouillé, humide mokar мокар
195 sec suv, suh сув, сух
196 juste, correct tačan тачан
197 près bliski близу, близак, блиско
198 loin daleki далеко, далек
199 droite desni десно
200 gauche levi, lijevi лево, лијево
201 à u код
202 dans u у
203 avec (ensemble) s, sa с, са
204 et i и
205 si (condition) ako ако
206 parce que zato, pošto, jer зато, пошто, јер
207 nom ime име

* Le cyrillique est l'alphabet utilisé traditionnellement par la majorité de la population en Serbie et au Monténégro, mais l'alphabet latin y est également employé par le tiers environ des locuteurs natifs, ainsi que par une partie de la presse.

 • Orthographe :

Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :

 • verbes : infinitif
 • autres mots : masculin, singulier, nominatif (sujet)

Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Voir aussi

Bibliographie

Liens internes

Liens externes


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste Swadesh du serbo-croate de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

 • Liste Swadesh Du Serbo-Croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • Liste swadesh du serbo-croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • Serbo-croate — ou BCMS Srpskohrvatski jezik / Српскохрватски језик Parlée en  Serbie 8 millions de locuteurs …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh Du Croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

 • Liste swadesh du croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh du croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh Du Gaélique Écossais — Liste Swadesh de 207 mots en français et en gaélique écossais. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh Du Hindi — Liste Swadesh de 100 mots en français et en hindi (à compléter), comportant également la transcription en alphabet latin. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bi …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh Du Roumain — Liste Swadesh de 207 mots en français et en roumain. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh Du Tagalog — Liste Swadesh de 207 mots en français et en tagalog (à compléter). Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”