Coupe Du Viêt Nam De Football

Coupe Du Viêt Nam De Football

Coupe du Viêt Nam de football

La Coupe du Viêt Nam de football a été créée en 1992.

Palmarès

 • 1992 : Cãng Sài Gòn 1-1 (5 t.a.b. à 4) Câu Lac Bô Quân Dôi
 • 1993 : Quãng Nam Dà Nãng 2-1 Tông Cuc Düòng Sát
 • 1994 : Sông Bé 1-0 Cãng Sài Gòn
 • 1995 : Công An Hãi Phòng 1-0 Công An Hà Nôi
 • 1996 : Hãi Quan 0-0 (6 t.a.b. à 5 ) Cãng Sài Gòn
 • 1997 : Hãi Quan 3-0 Cãng Sài Gòn
 • 1998 : Công An Thành Phô Hô Chí Minh 2-0 Hãi Quan
 • 1999 : pas de Coupe
 • 2000 : Cãng Sài Gòn 2-1 Công An Thành Phô Hô Chí Minh
 • 2001 : Công An Thành Phô Hô Chí Minh 2-1 Công An Hà Nôi
 • 2002 : Sông Lam Nghê An 1-0 Thùa Thiên Huê´
 • 2003 : Bình Dinh 2-1 Ngân Hàng Dông Á (ex.Công An Thành Phô Hô Chí Minh)
 • 2004 : Bình Dinh 2-0 Thê Công (ex.Câu Lac Bô Quân Dôi)
 • 2005 : Gach Dông Tâm Long An 5-0 Hãi Phòng (ex.Công An Hãi Phòng)
 • 2006 : Hoà Phát Hà Nôi 2-1 Gach Dông Tâm Long An
 • 2007 : Nam Dinh 1-0 Bình Dinh
 • 2008 : Hà Nôi ACB 1-0 Bình Düöng

 • Portail du Viêt Nam Portail du Viêt Nam
Ce document provient de « Coupe du Vi%C3%AAt Nam de football ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Coupe Du Viêt Nam De Football de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:

 • Coupe du Viet Nam de football — Coupe du Viêt Nam de football La Coupe du Viêt Nam de football a été créée en 1992. Palmarès 1992 : Cãng Sài Gòn 1 1 (5 t.a.b. à 4) Câu Lac Bô Quân Dôi 1993 : Quãng Nam Dà Nãng 2 1 Tông Cuc Düòng Sát 1994 : Sông Bé 1 0 Cãng Sài Gòn …   Wikipédia en Français

 • Coupe du viêt nam de football — La Coupe du Viêt Nam de football a été créée en 1992. Palmarès 1992 : Cãng Sài Gòn 1 1 (5 t.a.b. à 4) Câu Lac Bô Quân Dôi 1993 : Quãng Nam Dà Nãng 2 1 Tông Cuc Düòng Sát 1994 : Sông Bé 1 0 Cãng Sài Gòn 1995 : Công An Hãi Phòng …   Wikipédia en Français

 • Coupe du Viêt Nam de football — La Coupe du Viêt Nam de football a été créée en 1992. Palmarès 1992 : Cãng Sài Gòn 1 1 (5 t.a.b. à 4) Câu Lac Bô Quân Dôi 1993 : Quãng Nam Dà Nãng 2 1 Tông Cuc Düòng Sát 1994 : Sông Bé 1 0 Cãng Sài Gòn 1995 : Công An Hãi Phòng …   Wikipédia en Français

 • Fédération du Viêt Nam de football — La Fédération du Viêt Nam de football (en vietnamien : Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam) est une association regroupant les clubs de football du Viêt Nam et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection du… …   Wikipédia en Français

 • Equipe du Viet Nam de football — Équipe du Viêt Nam de football Viêt Nam …   Wikipédia en Français

 • Équipe du Viêt Nam de football — Équipe du Viêt Nam …   Wikipédia en Français

 • Équipe du viêt nam de football — Viêt Nam …   Wikipédia en Français

 • Supercoupe du Viêt Nam de football — Infobox compétition sportive Siêu Cúp Création 1999 Catégorie National Périodicité annuelle Lieu Viêt Nam …   Wikipédia en Français

 • Federation du Viet Nam de football — Fédération du Viêt Nam de football La Fédération du Viêt Nam de football (en vietnamien : Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam) est une association regroupant les clubs de football du Viêt Nam et organisant les compétitions nationales et les matchs… …   Wikipédia en Français

 • Fédération Du Viêt Nam De Football — La Fédération du Viêt Nam de football (en vietnamien : Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam) est une association regroupant les clubs de football du Viêt Nam et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection du… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”