Ayyappan

Ayyappan

Ayyappan, (Malayalam : അയ്യപ്പന്‍) est une des divinités hindoues les plus vénérées d'Inde du sud. Il est aussi connu comme Dharmaśāstā(vŭ), Hariharasuta(n), Sāthanar,Sāstan, Cāttan (du sanskrit Śāstā), Ayyanār, Natrayan, Nattarasan (Nadu+Rayan, Nadu+Arasan = Roi du pays) et Bhūtanātha(n). Le seigneur Ayyappan est révéré dans un grand nombre de lieux saints à travers l'Inde : à Kulathupuzha, au Kérala, il est adoré sous sa forme d'enfant ; à Achenkovil, conjointement avec ses épouses, Pushkala et Poorna ; et à Sabarimala, en tant qu'ascète, chaste, méditant dans la solitude pour le bienfait de toute l'humanité.

Le nom « Ayyappan » est utilisé comme une forme respectueuse d'adresse en Malayalam, et le célèbre mantra : « Swamiye Sharanam Ayyappa » peut être directement traduit comme « Donne-moi un refuge, Ayyappa ! »

Ayyappa est considéré comme né de l'union entre Kurma-Mohini (Vishnu) et Shiva.

Le plus célèbre sanctuaire Ayyappa en Inde est celui de Sabarimala avec plus de 50 millions de dévots qui le visitent chaque année au mois de janvier, ce qui en fait le deuxième plus grand pèlerinage au monde.

Les prières à Ayyappan, 108 au total (Ajouter le mot 'Saranam Ayyappa' après chaque ligne) :

1. Swamiye 2. Harihara Suthane 3. Kannimoola Mahaa Ganapathy Bhagavaane 4. Shakti Vadivelan Sodarane 5. Maalikaippurattu Manjamma Devi Lokamathave 6. Vaavar Swamiye 7. Karuppanna Swamiye 8. Periya Kadutta Swamiye 9. Cheriya Kadutta Swamiye 10. Vana devathamaare 11. Durga Bhagavathi maare 12. Achchan Kovil Arase /Achchan Kovil Rajave 13. Anaadha Rakshagane 14. Annadhaana Prabhuve 15. Achcham Thavirpavane 16. Ambalathu Aasane 17. Abhaya Dayakane 18. Ahandai Azhippavane 19. AshtaSiddhi Dayagane 20. Andmorai Aadarikkum Deivame 21. Azhuthayil Vaasane 22. Aaryankaavu Ayyaave 23. Aapath Baandhavane 24. Ananda Jyotiye 25. Aatma Swaroopiye 26. Aanaimukhan Thambiye 27. lrumudi Priyane 28. lnalai Therppavane 29. Heha para suka daayakane 30. Irudaya kamala vaasane 31. Eedillaa inbam alippavane 32. Umaiyaval baalakane 33. Umaikku arul purindavane 34. Uzhvinai akatruvone 35. Ukkam alippavane 36. Engum niraindhone 37. Enillaa roopane 38. En kula deivame 39. En guru naathane 40. Erumeli vaazhum kiraata -Shasthave 41. Engum nirainda naada brahmame 42. Ellorkkum arul puribavane 43. Aetrumaanoorappan magane 44. Aekaanta vaasiye 45. Aezhaikkarul puriyum eesane 46. Aindumalai vaasane 47. Aiyyangal teerppavane 48. Opillaa maanikkame 49. Omkaara parabrahmame 50. Kaliyuga varadane 51. Kan.kanda deivame 52. Kambankudiku udaiya naathane 53. Karunaa samudrame 54. Karpoora jyotiye 55. Sabari giri vaasane 56. Shathru samhaara moortiye 57. Sharanaagadha rakshakane 58. Sharana ghosha priyane 59. Shabarikku arul purindavane 60. Shambhukumaarane 61. Satya swaroopane 62. Sankatam therppavane 63. Sanchalam azhippavane 64. Shanmukha sodarane 65. Dhanvantari moortiye 66. Nambmorai kaakkum deivame 67. Narttana priyane 68. Pantala raajakumaarane 69. Pambai baalakane 70. Parasuraama poojithane 71. Bhakta jana rakshakane 72. Bhakta vatsalane 73. Paramashivan puthirane 74. Pambaa vaasane 75. Parama dhayaalane 76. Manikanda porule 77. Makara jyotiye 78. Vaikkathu appan makane 79. Kaanaka vaasane 80. Kulattu puzhai baalakane 81. Guruvaayoorappan makane 82. Kaivalya padha daayakane 83. Jaati mata bhedam illathavane 84. Shivashakti Aikya svaroopane 85. Sevipparku aananda moorthiye 86. Dushtar bhayam neekkuvone 87. Devaadi devane 88. Devarkal thuyaram therthavane 89. Devendra poojitane 90. Narayanan mynthane 91. Neiabhisheka priyane 92. Pranava swaroopane 93. Paapa samhaara moorthiye 94. Paayasanna priyane 95. Vanpuli vaakanane 96. Varapradaayakane 97. Bhaagavatottamane 98. Ponambala vaasane 99. Mohini sudhane 100. Mohana roopane 101. Villan vilaali veerane 102. Veeramani kantane 103. Sadguru nathane 104. Sarva rokanivarakane 105. Sachi ananda sorupiye 106. Sarvaabheestha thayakane 107. Saasvatapadam alippavane 108. Patinettaam padikkutaiyanaadhane


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Ayyappan de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Ayyappan — Swami Ayyappan Affiliation Deva Abode Sabarimala, Kerala, India Mantra Swamiye Saranam Ayyappa Weapon Bow and arrow …   Wikipedia

  • Ayyappan —    Lord Ayyappan of Sabrimali in Kerala is a divinity with a synthetic character. He is said on the one hand to be the son of SHIVA and MOHINI, VISHNU’s female form. He is also said to be an incarnation of the Buddha. Furthermore he is honored in …   Encyclopedia of Hinduism

  • Sahodaran Ayyappan — (b. August 21, 1889 d. March 6, 1968) was a social reformer, thinker, journalist, and politician of Kerala, India. He was one of the outspoken followers of Sree Narayana Guru.OverviewSahodaran Ayyappan was born into a traditional Ezhava family of …   Wikipedia

  • A. Ayyappan — is a renowned Malayalam poet in the modernist period. Born in 1949 in a wealthy goldsmith s family, he lost his father at an early age. His mother committed suicide shortly thereafter. Ayyappan was supported by his sister Subbalakshmi and his… …   Wikipedia

  • Sahodaran Ayyappan (film) — Sahodaran Ayyappan is a short documentary from Kerala, India. It depicts the life of Sahodaran Ayyappan through recreated events and archival photos. Sahodaran Ayyappan was a social reformer and the organizer of the Sree Narayana Movement (see… …   Wikipedia

  • A. R. Pillai — Ayyappan Pillai Raman Pillai, also known as A. Raman Pillai or A. R. Pillai, (1880 1938) was an Indian expatriate who worked for India s freedom in Germany, journalist, writer and a book publisher.Early lifePillai was born as the only son of… …   Wikipedia

  • Cheerappanchira — is an Ezhava tharavadu renowned for its Kalari in Muhamma, Alappuzha District. Cheerappanchira family, Mukkal Vettom Ayyappa Temple of the family and their Kalari, are as old as the mythology of Lord Ayyappan and his abode at Sabarimala. It is… …   Wikipedia

  • Sabarimala — Infobox Indian Jurisdiction native name = Sabarimala type = Pilgrimage Town locator position = right latd = 9.26 longd = 77.04 state name = Kerala district = Pathanamthitta District leader title = leader name = altitude = 1260 population as of =… …   Wikipedia

  • Vypin — Vypin, also spelled Vypeen ( ml. വൈപ്പിന്‍) is an island in Ernakulam district of Kerala. The island which is about 27 km long was formed in the year 1341 after a heavy flood. It is known to be the island having highest density of population in… …   Wikipedia

  • List of Hindu temples — Hindu temple is called Mandir or Kovil or Devasthanam or Dega (Nepal Bhasa) or Ambalam (Malayalam) or other words in different Indian languages. It is usually dedicated to a primary deity, called the presiding deity, and other deities associated… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”